Ibu Pertiwi

Ibu Pertiwi paring boga lan sandang kang murakabi.  Peparing rejeki manungsa kang bekti
Bu Pertiwi, Bu Pertiwi.  Sih sutresna ing sesami.  Bu Pertiwi, kang adil luhuring budi
Ayo sungkem… mring Ibu Pertiwi (Nartosabdho).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.