Analisis Amilosa dan Protein Jagung

Jagung telah dipanen.  Tahap lapangan penelitian jagung sudah selesai.  Perlu diketahui kandungan amilosa pada biji.  Penyusun utama pati adalah amilosa dan amilopektin.  Kadar amilosa pada pati 20-30%, sedangkan amilopektin 70-80%.  Amilosa adalah unsur yang menyebabkan keras pada butir pati.  Pengggunaan Pyraclostrobin pada jagung diharapkan dapat meningkatkan amilosa jagung sehingga nutrisi biji jagung lebih meningkat. Selain amilosa, kadar protein juga perlu diketahui.  Pemupukan nitrogen bersamaan penggunaan pyraclostrobin diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan unsur N dan meningkatkan kadar protein biji.   Dari 30 sampel yang telah di”blender”, diharapkan akan selesai di analisis dalam waktu 7 hari.

This entry was posted in Activity. Bookmark the permalink.